Organi kluba

 

 

 PREDSEDNIK
 Branimir Ritonja
odgovorna oseba
 

 

 UPRAVNI ODBOR
 Branimir Ritonja, predsednik
 Gero Angleitner, podpredsednik
 Jože Marinič, tajnik    
 Saša Kos, blagajnik
 Danijel Kodrič, član
 Iztok Šumak, član 
 Branko Zorovič, član

 

GOSPODAR KLUBA

Bojan Šenet

 

VODJA STUDIA

Bojan Šenet

 

ORGANIZATOR KLUBSKI VEČEROV

Gregor Salobir

 

NADZORNI ODBOR

Simon Petrovič

Anita Kirbiš

Zvonko Strmšek

 

UMETNIŠKI SVET

Gero Angleitner, predsednik

Branimir Ritonja

Petra Čeh

 

ČASTNO RAZSODIŠČE

Branko Koniček

Pavel Kosi

Miloš Markelj