Organi kluba

 
 
Predsednik: Branimir Ritonja / ODGOVORNA OSEBA
 
Podpredsednika: Gero Angleitner in Miha Kacafura
Tajnik: Jože Marinič
Blagajnik: Saša Kos
Gospodar in vodja ateljeja: Bojan Šenet
Člani UO: Suzana Pušauer, Branko Zorović in Matjaž Malenšek
 
Umetniški svet:
Teodor Veiniger, Branko Zorović, Branimir Ritonja in Petra Čeh (zunanji član)
 
Nadzorni odbor:
Predsednik: Dušan Gajšek
člana: Anita Kirbiš in Simon Petrovič