LETNA RAZSTAVA FK MARIBOR 2018

2018-11-02 13:02

Letna pregledna razstava članic in članov fotokluba maribor 2018

 

TEMA: diptih

Diptih – izrazna celota sestavljena iz dveh največkrat enakovrednih delov, ki se med seboj grafično ali vsebinsko dopolnjujeta in nadgrajujeta.

Rok: 1.11.2018

Tehnični pogoji: Vsak član lahko sodeluje s po največ 3 deli; 3x2 fotografije, ki skupaj tvirita celoto, ki se med soboj dopolnjujeta. Velikost posamezne fotografije naj ne bodo manjše od 30 x 30 in ne večje od 30 x 45 cm, 300 dpi v jpg formatu, kvaliteta 9. Vsaka datoteka oz. digitalna fotografija mora biti poimenovana: ime in priimek avtorja ter naslov fotografije, npr. janez_kovac_senca1/janez_kovac_senca2. 

 

Poleg fotografije pošljite še kratko foto biografija avtorja, ki naj zajema: od kdaj se ukvarja s fotografijo, število samostojnih in skupinskih razstav (izpostavit tri), nagrade (vrsta in kje), s kakšno zvrstjo fotografije se ukvarja (narava, pokrajina, portret, akt...), po želji še kaj. 

Umetniški svet FK Maribor bo naredil izbor (SELKECIJO)  50 - 60 del. Odločitev US je je dokončna in zoper njeno odločitev ni pritožbe. 

Fotografije pošljite na email: kolekcija.fkmb@gmail.com zadeva: DIPTIH

 

Sodelujoči dovolijo objavo fotografij, imena, priimka ter kraja bivanja na spletnih straneh in družbenih omrežjih organizatorja, v tiskanih in elektronskih medijih. namenjenih promociji razstave.

Avtor fotografij jamči, da je delo njegova avtorska stvaritev, da na njem ne obstajajo pravice tretjih oseb in da z njimi niso kršene katerekoli druge pravice. 

 

Sodelujoči avtor se strinja s pogoji razpisa. Avtor, ki bo poslal dela, ki niso v skladu z razpisnimi pogoji, bo pozvan k popravku ziroma dopolnitivi. 

 

Nekaj primerov diptiha v fotografiji:

 

Pokrovitelj razstave: