NAJEM OPREME

Splošni pogoji

Izposoja opreme je namenjena članom Fotokluba Maribor, ki je last kluba.

 

Artikli za izposojo so vam predani v brezhibnem stanju.

 

Ob prevzemu oz. ob dostavi fotografske opreme ste dolžni takoj preverit nepoškodovanost, popolnost in delovanje opreme.

Oprema za izposojo niso zavarovani.

Kot izposojevalec odgovarjate za izgubo in škodo na izposojeni opremi ter priboru od prevzema  do popolnega vračila opreme.

Če izposojene fotografske opreme ne vrnete  kljub opominu, bo izstavljen tudi račun po trenutni maloprodajni ceni skupaj z davkom na dodano vrednot.

 

Pravila izposoje

  1. Možen le osebni prevzem oz. po dogovoru.  Z najavo vsaj en dan prej oz. rezervacijo na info@fotoklub-maribor.com ali s SMS sporočilom na 051 336 991;
  2. Čas izposoje se prične na nad izročitve opreme in se konča do vračila. Oprema se vrača osebno oz. po dogovoru;
  3. Najemnik opreme je odškodninsko ogovoren za izgubo, poškodbe in prevzema vsa tveganja. V primeru poškodbe ali okvare, najemnik plača vse stroške popravila;
  4. Uporaba: najemnik mora z opremo ravnati previdno in se mora ravnati po zakonih na področju kjer fotografira;
  5. Izposoja opreme se vplača v naprej, kakor tudi kavcija. Kavcija se v primeru, da je oprema brezhibna ob vračilu vrne;
  6. Pridržujemo si pravico, da se morebitnega najemnika zavrne;
  7. Z vsakim najemnikom je pred izposojo sklenjena pogodba.
  8. Najemnik seobveže, da bo na vseh tiskovinah objavil logotip fotokluba maribor, oz. navajal FK maribor, kot soorganizatorja prireditve.

NA KONTAKTNI OBREZEC NAPIŠITE VRSTO OPREME IN ČAS NAJEMA.